Valava

OZ Kreatívna spoločnosť VALAVA pracuje s ľuďmi, s komunitami a rodinami prostredníctvom tvorivých aktivít a podujatí, ktoré svojím obsahom hľadajú prieniky medzi umeniami, syntetizujú umenia, ďalej hľadajú interdisciplinárne súvislosti a to najmä medzi humanitnými, spoločensko-vednými, prírodnými vedami a umením (hudobným, výtvarným a literárnym) a hľadajú ďalšie využitie umení v praxi.

Naše aktivity (súčasné a plánované):

*  organizovanie umeleckých, kultúrnych, vedeckých a spoločenských podujatí,

*  ochrana kultúrneho dedičstva: dokumentovanie, spracovanie, rozvíjanie kultúrneho dedičstva Slovenska, nahrávanie zvukových a obrazovo-zvukových záznamov, vydavateľská činnosť v tomto smere;

*  vydávanie umeleckých, umelecko-vedných publikácií;

*  podpora autorov v umeleckej tvorbe a šírení autorských diel,

*  prevádzkovanie tzv. únikových miestností (v ktorých integrujeme rôzne vedy)

*  + všetko čo z toho vyplynie 🙂

Napísali o nás:

Kremnické noviny / december 2018 / str. 2

ziar.dnes24.sk / 26. november 2018

Kremnické noviny / september 2018 / str.12

MY Žiar / 31. december 2017

Mohli ste nás vidieť:

RTVS – minúta 17:57

Stredoslovenská televízia